Gebruiksvoorwaarden

Juridische informatie en privacy

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.befre.be (en www.befre.eu). Door deze site te gebruiken, erkent u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden, accepteert en respecteert u deze.

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door BeFre® SPRL, Joseph Stevensstraat 7, B-1000 Brussel. BTW-nummer: BE 0833.829.717. Voor meer informatie kan u ons een e-mail sturen op info@befre.eu.

BeFre®-activiteiten zijn onderworpen aan verschillende specifieke goedkeuringen. Neem voor aanvullende informatie over dit onderwerp rechtstreeks contact op met de regelgevende instantie:

IBPT Avenue de l’Astronomie 14 1210 Brussel

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, databases, software, namen, domeinnamen en handelsmerken, merken, logo’s en andere gegevenselementen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door de intellectuele wet en behoren toe aan BeFre ®, of aan derden. Tenzij BeFre® vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, sparen (met uitzondering van wat nodig is door de website te raadplegen), reproductie, wijziging, openbaarmaking, distributie of verzending, verkoop, verhuur of overdracht van rechten op derden, op welke manier dan ook, van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is verboden.

Ongeautoriseerd gebruik van de website

U gaat onder meer akkoord met:

  • Maak geen misbruik van de informatie.
  • Gebruik deze website niet op een manier die op welke manier dan ook beschadigd, getransformeerd, onderbroken, gestopt of minder efficiënt gemaakt is.
  • Gebruik deze website niet voor de overdracht of verzending van computervirussen of voor de overdracht of verzending van illegale, illegale of ongepaste inhoud (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, informatie van obscene aard of schadelijk voor bestelling) openbaar.
  • Gebruik deze website niet voor het op enigerlei wijze schenden van de rechten van een natuurlijke, rechtspersoon of van een vereniging, onder meer maar niet uitsluitend, als het recht op privacy en intellectueel eigendom.
  • Gebruik de website niet voor het verzenden of verzenden van inhoud voor promotie- of reclamedoeleinden zonder voorafgaande toestemming van BeFre®, behalve voor de door de ontvanger gevraagde informatie.

Persoonlijke informatie

BeFre® verzamelt persoonlijke informatie alleen op voorwaarde dat ze op vrijwillige basis worden verstrekt. Door een bestelformulier in te vullen en te verzenden of door een e-mail te sturen, machtigt de bezoeker BeFre® om zijn persoonlijke informatie op te slaan in een BeFre®-bestand met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, studie markt en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden verzonden naar bedrijven die zijn gekoppeld aan BeFre®. U heeft het recht op toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om vrijelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt uw verzoeken om overleg, wijziging of verzet sturen naar info@befre.eu.

Als u het van tevoren goedkeurt, kan uw elektronische contactgegevens door BeFre® worden gebruikt voor direct e-mailmarketingdoeleinden. Uw voorafgaande toestemming is echter niet vereist wanneer BeFre® elektronische contactgegevens gebruikt die zijn verkregen na de levering van specifieke producten en diensten voor directe e-mailmarketing voor producten of diensten van dezelfde soort. U hebt het recht op toegang tot en wijziging van uw elektronische contactgegevens. U heeft het recht om vrijelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mailmarketingdoeleinden. U kunt uw verzoeken om overleg, wijziging of verzet sturen naar info@befre.eu.

Automatische verzameling van niet-persoonlijke informatie

BeFre® kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals de browserversie of het IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de site waarmee u de BeFre®-site bezoekt of waarnaar u deze verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” automatisch op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd. Deze informatie helpt ons om de site aan te passen aan de wensen en voorkeuren van elke bezoeker. In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en verwijderen of een waarschuwing ontvangen voordat ze worden geïnstalleerd. Zie de instructies van de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Als u tijdens een bezoek het gebruik van cookies accepteert, kunnen deze cookies bij een volgende verbinding met de site opnieuw worden gebruikt.

IP adressen

Wanneer u een bericht op een forum plaatst, wordt uw IP-adres ook gepubliceerd. Het IP-adres van een proxyserver is soms ook zichtbaar tussen vierkante haken. Het doel van deze aanpak is om de authenticiteit en integriteit van berichten te versterken door de mogelijkheid voor een gebruiker om zich voor te doen als een andere gebruiker te verkleinen. In het geval van klachten over vermeend illegaal gedrag, kan dit IP-adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Aansprakelijkheid BeFre®

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op deze site worden aangeboden, zijn mogelijk niet vrij van onvolkomenheden van welke aard dan ook. BeFre® is niet verantwoordelijk voor de integriteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en geretourneerd zonder enige andere vorm van garantie. BeFre® is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verspreiding van virussen indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch zou optreden en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die deze virussen zouden veroorzaken. BeFre® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site op elk moment te wijzigen.

Links naar andere sites

Deze website kan hyperlinks bevatten of anderszins verwijzen naar websites of webpagina’s die door derden worden beheerd. BeFre® heeft niet het recht om de inhoud of enig ander kenmerk van deze websites en webpagina’s te inspecteren en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor hun inhoud en kenmerken. Het feit dat BeFre® links aanbiedt, impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of webpagina’s.

Advies via de website

Indien advies, direct of indirect, via de website wordt gegeven in het kader van medische, juridische, financiële of persoonlijke of commerciële beslissingen, wordt dit advies gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder BeFre® kan hiervoor verantwoordelijk zijn. Raadpleeg altijd een expert in deze zaken voor aanvullende informatie die is aangepast aan uw specifieke situatie.

Links naar de BeFre®-site

Het gebruik van links naar de befre.be site (en befre.eu) is alleen toegestaan op voorwaarde dat deze hyperlinks verwijzen naar de homepage van de site. Tenzij BeFre® vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven, is deeplinking niet toegestaan. Het gebruik van deze site in sites van derden of site-elementen (bijvoorbeeld via in-line linken, framing of op een andere manier) is ook verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitzondering van Belgische verwijderingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.